234

Jobs in Norway

  • City
  • Job Title
  • Experience
  • Industry
  • Nationality
  • Job Type
  • Posting Date
  • Gender

234 Jobs in Norway


Sort By

Cieśla

Norint Sp. Z O.o. - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

P e :Nie wa naWykszta cenie:UprawnieniaBran a zawodowa:BudownictwoDo wiadczenie:2 lataStawka za godzin :200+ NOKLokalizacja pracy:NorwegiaNorint Sp z o.o. poszukuje cie li zainteresowanych prac w p nocnym regionie Norwegii - Mo i Rana. Poszukujemy pracownik w z minimum 2-letnim do wiadczeniem, posiadaj cych znajomo j zyka angielskiego w stopniu podstawowym. Kontrakt obejmuje okres minimum 2-3 miesi cy, z mo liwo ci kontynuowania pracy przy innych projektach.Download information package for this offer:InformationPackageWymagania: wykszta cenie zawodowe - cie la minimum 2 lata do wiadczenia w zawodzie cie li do wiadczenie zawodowe nale y potwierdzi za pomoc referencji lub umowy o prac listy rekomendacyjne od poprzednich pracodawc w b d mile widzianeznajomo czytania rysunku technicznego b dzie dodatkowym atutem (Norint SP z.o.o. oferuje kursy online maj ce na celu od wie enie tej umiej tno ci)do wiadczenie w pracy w Norwegii lub Skandynawii mo e okaza si pomocne wymagana znajomo j zyka angielskiego na poziomie komunikatywnymumiej tno wsp pracy i komunikacji w grupie Oferujemy: legalne zatrudnienie w Norwegiidogodne warunkimo liwo sta ego zatrudnieniapomoc w zorganizowaniu zakwaterowania w Norwegii - miesi czna op ata za wynajem wynosi oko o 5000 NOKwsparcie ze strony przedstawicieli pracodawc w w Norwegiiubezpieczenie socjalne i zdrowotne*darmowy bilet lotniczy dla os b korzystaj cych z naszych us ug po raz pierwszy ** Legalne zatrudnienie w Norwegii oznacza prawo do: otrzymywania zasi ku z tytu u posiadania dzieci do 18 roku yciaulgi podatkowe dla os b pozostaj cych w zwi zku z ma onkiem, b d cym na bezrobociuwykorzystania "Feriepenger"(naddatku na wakacje), kt ry w przypadku posiadania umowy o prac z opcj "Tariffavtale" wynosi ok. 12% rocznego wynagrodzenia, a bez opcji "Tariffavtale" oko o 10,2% rocznego wynagrodzeniaemerytury, regulowanej przez norweskie prawokorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, wa nego zar wno w Norwegii, jak i w krajach EUubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych wypadk w w pracykorzystania z zasi k w dla os b bezrobotnych, regulowanych przez norweskie prawo pracyotrzymania 100% zasi ku chorobowego Osoby zainteresowane prosimy o wype nienie formularza zg oszeniowego.Jeste my do Pa stwa dyspozycji od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 9.00-16.00 oraz w soboty od 9.00-14.00.Aktualne oferty pracy mo na przegl da na naszej stronie: www.norint.pl.Mo emy Pa stwu doradzi w prostych kwestiach dotycz cych spraw podatkowych oraz zasi k w obowi zuj cych w Norwegii (np. zasi ek przys uguj cy na ka de dziecko do 18 r. .) W powy szych kwestiach prosimy o kontakt mailowy na adres:[email protected] aj c CV prosimy o dopisanie nast puj cej klauzuli: Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.*zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowi zkowe regulowane przez prawo norweskie i jest standardow cz ci umowy o prac . Niekt rzy pracodawcy oferuj AFP - specjalny rodzaj sk adek emerytalnych. T kwesti nale y ustali ze swoim pracodawc .**bezp atny transport lotniczy do Norwegii stanowi bilety lotnicze w jedn stron . Oferty mog nieznacznie r ni si mi dzy sob , dlatego prosimy pyta o szczeg y dotycz ce ka dej oferty pracy. Less

P e :Nie wa naWykszta cenie:UprawnieniaBran a zawodowa:BudownictwoDo wiadczenie:2 lataStawka za godzin :200+ NOKLokalizacja pracy:NorwegiaNorint Sp z o.o. poszukuje cie li zainteresowanych prac w p nocnym regionie Norwegii - Mo i Rana. Poszukujemy pracownik w z minimum 2-letnim do wiadczeniem, posiadaj cy More..

It Consultant Dynamics 365 Fo | Switzerland |4 Day...

Concape - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

CONCAPE is a specialized personnel service provider and supports in this vacancy an international, Swiss industrial company at its headquarters in Saint Gallen. The company has enabled its development into a renowned company thanks to product innovation & employees (m/f). IT Business Consultant Dynamics 365 FO (m/f/d) Location: Switzerland (CH) + Home Office (1 Day at Saint Gallen). Home Office: up to 4 days per week "Prerequisite for 4 days home office is the residence in Switzerland due to social security reasons." Tasks What is your area of responsibility: You will handle projects throughout the whole lifecycle (from first project brain-storming through the implementation until training) You will be in charge of project deliverable for Manufacturing processes and logistics including D365 (Discrete Manufacturing, Capacity Planning, Production Setup) You will act as the main responsible person and project manager for the above area You will identify business needs and develop tailor made concepts, solution design, configure, create requirements for development team as well as the documentation & training Requirements Talents and experience which you ideally bring with you: Solid hands-on experience in working in the field of Microsoft D365 and also (international) ERP implementation projects Work independently and as self-starter with ability to handle multiple tasks and shifting priorities You don t fear to step out your comfort zone in order to secure project success Management Skills (in terms of planning and coordinating projects) Do you have any questions in advance? We will be happy to answer them via Linkedin. We look forward to getting in touch with you. Your Fabian Schaad Owner CONNECTING CANDIDATES PERSPECTIVES Less

CONCAPE is a specialized personnel service provider and supports in this vacancy an international, Swiss industrial company at its headquarters in Saint Gallen. The company has enabled its development into a renowned company thanks to product innovation & employees (m/f). IT Business Consultant Dynamics 365 FO (m/f/d) Location: Switzerland (CH More..

Junior/intern Network Engineer (remote Internship)

Brainnest Careers - Oslo - Norway
Fresheryears
Not Disclosed
Norway / Fresher / Negotiable

POSITION:Network Engineer Intern LOCATION:Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to the business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields.Our team is looking for a Network EngineeringInternto join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring network engineering professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience.Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and developnetwork engineering skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situationsFluency in EnglishYou will learn how to: Collaborate with the third-level engineering services team to resolve technical issuesBuild strong working relationships with peers and collaborate with engineers, managers and related departmentsWrite and update solution articles to share technical knowledge internally and externallyPerform network maintenance and system upgradeLead multiple cases and prioritize tasks based on customer and business needsFollow standards-based processes (as defined in our quality management system)Continue own professional development by participating in ongoing training on our products and related technologiesAt Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop network engineering skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situation Fluency in English Less

POSITION:Network Engineer Intern LOCATION:Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management More..

Remote Internship – Content Marketing / Seo (engli...

Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

What happens when you put the smartest affiliate marketers, SEOs, content strategists, data scientists and a team of developers and designers in a room? Global Commerce Media is a new breed of performance media company building high-quality websites that provide our millions of users with well-researched, unbiased, and verified information across many different verticals, topics and languages. We live by the philosophy of Kaizen and strive for continuous improvement. This means more and better quality content for our users across the world, new and better ways to connect our advertising partners with high-intent customers, and an enjoyable organizational culture. At a Glance We are looking for our future content magician ! Do you enjoy building new processes, finetune existing manuals and challenge the status quo? You enjoy working detail oriented and you are not afraid to get your hands dirty and write content yourself? Then working in our content operations department might just be the right thing for you! You will be working in an international environment and work on projects that attract millions of international users each month. Tasks You ll be operating at the frontlines of digital performance media for one of the fastest-growing online media companies in Europe. That means, you will: Help us to improve existing content creation and content updating processes. Manage existing projects and take full-responsibility of all content relating processes (writing & updating content yourself). Jumpstart new projects and design adequate content types. And so much more! Requirements Studying for/recently graduated from Bachelor s or Master s degree, preferably in a social sciences field or similar (applicants are usually in the top percentiles of their academic or professional peer group). Feeling for the written word, graphics and beautiful digital content . Excellent problem-solving competence, organisation skills and pragmatic working methods. Perfect fluency in English language Benefits Working experience as copywriter, translator or content creator of any type. Working experience as operator of processes of any kind. Understanding of classic and digital media business models. Less

What happens when you put the smartest affiliate marketers, SEOs, content strategists, data scientists and a team of developers and designers in a room? Global Commerce Media is a new breed of performance media company building high-quality websites that provide our millions of users with well-researched, unbiased, and verified information across m More..

Freelance Norwegian Copywriter (f/m/x)

Greatcontent Gmbh - Bergen - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

Both the largest worldwide retailers and freshly funded startups need good content to bring their message across. The most successful ones need great content. Founded 10 years ago greatcontent is the place for the creation of multilingual editorial content at scale. Based in the heart of Berlin (Germany) and Tbilisi (Georgia), greatcontent has provided over 1,500 clients with comprehensive content planning, writing, editing and translation services in +30 different languages and variations to date. And that s not all: our steady growth means we are fast becoming one of the leading content service providers in Europe! But we need your help and support as a copywriter to take us to the next level. Tasks You will: produce copywriting texts on Fashion; stay in contact with our Talent Community team to ensure timely and efficient project execution. Requirements We would love to welcome you onto our writers' team if you: are a native speaker of the Norwegian LANGUAGE; have previously worked in a content creation-related environment; are structured and methodical, highly diligent and reliable; can shift priorities quickly and are not afraid of deadlines; have a passion for writing about Fashion. Benefits What we offer: flexible working hours and the opportunity to work from ANYWHERE; a rich diversity of projects and regular new challenges from the copywriting world; the chance to be part of greatcontent's success story; payment per word across various quality levels; the possibility to evolve as a writer and steadily increase payments. Sounds interesting? Easily apply by clicking below! We look forward to hearing from you. Less

Both the largest worldwide retailers and freshly funded startups need good content to bring their message across. The most successful ones need great content. Founded 10 years ago greatcontent is the place for the creation of multilingual editorial content at scale. Based in the heart of Berlin (Germany) and Tbilisi (Georgia), greatcontent h More..

Cyber Security Intern (remote Cybersecurity Intern...

Brainnest - Oslo - Norway
Fresheryears
Not Disclosed
Norway / Fresher / Negotiable

POSITION: Cyber Security Intern LOCATION: Remote SCHEDULE:Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to the business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields. Our team is looking for aCyber SecurityInternto join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring cyber security professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience. Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop cyber security skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situations Fluency in English You will learn how to: Support the identification of cyber security solution opportunities (e.g., by optimizing cyber security processes/procedures, organizations and services) Assist in identifying operational requirements and proposing solutions to ongoing cyber security architecture/organization issues Assist in the preparation of individual cyber security project proposals and plans Monitor IT security systems and respond to incident reports as they arise (incident management) Evaluate log data, PCAP and analyze malware Implement our cyber security solutions Update the internal teams engineering knowledge by presenting analysis results Provide other ad hoc technical support to other teams At Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop cyber security skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situation Fluency in English Less

POSITION: Cyber Security Intern LOCATION: Remote SCHEDULE:Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with More..

Freelance Norwegian Copywriter (f/m/x)

Greatcontent Gmbh - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

Both the largest worldwide retailers and freshly funded startups need good content to bring their message across. The most successful ones need great content. Founded 10 years ago greatcontent is the place for the creation of multilingual editorial content at scale. Based in the heart of Berlin (Germany) and Tbilisi (Georgia), greatcontent has provided over 1,500 clients with comprehensive content planning, writing, editing and translation services in +30 different languages and variations to date. And that s not all: our steady growth means we are fast becoming one of the leading content service providers in Europe! But we need your help and support as a copywriter to take us to the next level. Tasks You will: produce copywriting texts on Fashion; stay in contact with our Talent Community team to ensure timely and efficient project execution. Requirements We would love to welcome you onto our writers' team if you: are a native speaker of the Norwegian LANGUAGE; have previously worked in a content creation-related environment; are structured and methodical, highly diligent and reliable; can shift priorities quickly and are not afraid of deadlines; have a passion for writing about Fashion. Benefits What we offer: flexible working hours and the opportunity to work from ANYWHERE; a rich diversity of projects and regular new challenges from the copywriting world; the chance to be part of greatcontent's success story; payment per word across various quality levels; the possibility to evolve as a writer and steadily increase payments. Sounds interesting? Easily apply by clicking below! We look forward to hearing from you. Less

Both the largest worldwide retailers and freshly funded startups need good content to bring their message across. The most successful ones need great content. Founded 10 years ago greatcontent is the place for the creation of multilingual editorial content at scale. Based in the heart of Berlin (Germany) and Tbilisi (Georgia), greatcontent h More..

Intern/junior Quality Assurance Intern (remote It ...

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION:Quality Assurance Intern LOCATION:Remote SCHEDULE:Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields. Our team is looking for a Quality Assurance Intern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring QA professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience. Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop QA skills Competitive and proactive attitude Fluency in English You will learn how to: Develop and execute tests on actual mobile and desktop devices by collaborating and learning from experienced QA engineers Validate features and functionality against requirements documentation Work closely with the technical team to report all findings and patterns Participate throughout the complete software development lifecycle and get involved in different testing activities on web applications Write comprehensive documentation Report issues through a formal bug tracking system and work with the engineering team to help isolate, debug, and resolve issues/bugs Prepare test environment Collaborate closely with other members of the product team At Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop QA skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION:Quality Assurance Intern LOCATION:Remote SCHEDULE:Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with More..

Intern/junior Business Financier (remote Finance I...

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION:Business Finance Intern LOCATION: RemoteSCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields. Our team is looking for a Business Finance Intern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring business finance professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience. Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop financial skills Competitive and proactive attitude Fluency in English You will learn how to: Support Finance Controllers during Monthly closing Support the Financial Analysts and Business Controllers in their day-to-day work Assist in preparing monthly or weekly financial reports: Develop and utilize spreadsheets, databases and other computer applications Prepare ad-hoc reports when requested Assist Controllers during budget processes Participate in the internal and external financial communication processes Manage specialized information, reports and forms dealing with fees, billing, tracking of projects etc. Enter information into the financial accounting system of the company Issue and review clients invoices Analyse customer profitability, prepare margin analysis reports and develop and present proposal analysis Report Financial information to regulators, to the parent companies and to the market At Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop financial skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION:Business Finance Intern LOCATION: RemoteSCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business ma More..

Intern/junior Business Analyst (remote Business An...

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION:Business Analysis Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week)About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields. Our team is looking for a Business Analysis Intern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring business analysis professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience. Your profile:Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop business analysis skills Competitive and proactive attitude Fluency in English You will learn how to: Analyse business processes Create and update business process documentation Interpret data, build reports and analyse results using statistical techniques Be able to tell the story behind the data Support our Project Team in analysing customer processes and in preparing functional documentation Find ideas on how to improve our project performance, as well as the user experience Generate ad-hoc analysis in response to organizational requests and to support business cases Perform quantitative and qualitative analysis to assist senior leaders in evaluating possible solutions to solve complex business problems Support senior leaders in developing global growth strategies Analyze, develop and execute our strategies to optimize our revenue and KPIs Provide input into client presentations and work on day-to-day project delivery Develop business cases to determine business requirements Understand the market landscape and trends to identify strategies and potential optimization opportunities Cross-functional collaboration with business, product, engineering and analytics teams to understand design and opportunity areas At Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop business analysis skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION:Business Analysis Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week)About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different indus More..

Intern/junior Project Manager (remote Project Mana...

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION:Project Management Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields. Our team is looking for a Project Management Intern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring project management professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience. Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop project management skills Competitive and proactive attitude Fluency in English You will learn how to: Use different PM technologies and tools to support the delivery of high-quality projects Adapt different approaches depending on project requirements Accomplish complex business projects and cooperate with an international client Assist the Project Manager in developing, tracking, updating, and writing reports on project progress to stakeholders Identify and manage scope, constraints, issues, assumptions, dependencies, and deadlines Effectively manage and monitor the project team, manage costs and track sales targets Attend team meetings to record action items and next steps Prepare complex reports with vital project information Present our solutions to clients as well as contribute to client proposals and quotes At Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop project management skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION:Project Management Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries More..

Intern/junior Frontend Developer (remote Frontend ...

Brainnest - Oslo - Norway
Fresheryears
Not Disclosed
Norway / Fresher / Negotiable

POSITION: Frontend Development Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields.Our team is looking for a Frontend DevelopmentInternto join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring frontend development professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience.Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop frontend development skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situationFluency in EnglishYou will learn how to: Help create landing pages for our new services, features, webinars and marketing campaignsMaintain, evolve and improve our website experience for thousands of usersWork closely with our friendly, creative and helpful marketing team, sales team and project managersDesign, build, test, deploy and maintain mission-critical, customer-facing web applicationsUse different technologies and tools to support the delivery of high-quality softwareAdjust different approaches dependent on project requirementsWrite clear and consistent code and assure its qualityAnalyze project requirements, design documents and maintain software specifications as a member of the project development teamAccomplish complex business projects and cooperate with an international clientAt Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop frontend development skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situation Fluency in English Less

POSITION: Frontend Development Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with b More..

Intern/junior Frontend Developer (remote Frontend ...

Brainnest - Oslo - Norway
Fresheryears
Not Disclosed
Norway / Fresher / Negotiable

POSITION: Frontend Development Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields.Our team is looking for a Frontend DevelopmentInternto join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring frontend development professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience.Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop frontend development skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situationFluency in EnglishYou will learn how to: Help create landing pages for our new services, features, webinars and marketing campaignsMaintain, evolve and improve our website experience for thousands of usersWork closely with our friendly, creative and helpful marketing team, sales team and project managersDesign, build, test, deploy and maintain mission-critical, customer-facing web applicationsUse different technologies and tools to support the delivery of high-quality softwareAdjust different approaches dependent on project requirementsWrite clear and consistent code and assure its qualityAnalyze project requirements, design documents and maintain software specifications as a member of the project development teamAccomplish complex business projects and cooperate with an international clientAt Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Willingness to learn and develop frontend development skills Competitive and proactive attitude Capacity to stay professional in stressful/dispute situation Fluency in English Less

POSITION: Frontend Development Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with b More..

Data Analysis Intern (remote Internship - Analyst)

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION: Data Analyst Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields.Our team is looking for a Data AnalysisIntern tojoin them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring data analysis professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience.Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and ZoomWillingness to learn and develop data analysis skills Competitive and proactive attitude Fluency in EnglishYou will learn how to: Get started with business analytics, including accessing and integrating the right data and constructing a data mapPrepare data, explore it visually, and describe it using statistical methodsThink and talk like an analystHow to collaborate with others in different roles to get the data you needTurn information into a work of art and intrigue your audienceUse a powerful set of business analytics tools to create and share visualizations with others in the organizationMake smarter, data-driven decisionsInterpret the data you see, find the data you need, and clean the data to work effectively with dataWork with data, including how to import data, work with flat files such as CSV, and create data sets for othersUse predictive tools in business analytics that can help companies make better decisionsUse business analytics tools and techniques to leverage sales data and help organizations get more leads, close more deals, and ultimately increase the number of customersAt Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop data analysis skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION: Data Analyst Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business More..

Graphic Design Intern (remote Internship - Designe...

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION: Graphic Design Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields.Our team is looking for aGraphic DesignIntern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring graphic design professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience.Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and ZoomWillingness to learn and develop graphic design skills Competitive and proactive attitude Fluency in EnglishYou will learn how to: Create stronger, clearer, and more eye-catching designs by understanding how, why, and when to layout and compose documentsCreate color palettes, manipulate colors, or troubleshoot in tools such as Photoshop or IllustratorUse the main tools in a designers arsenal, typography and color, to grab attention and set the right mood for your documentsUse key features on Instagram, Facebook, LinkedIn and other platforms to showcase your work, share your creative workflow and generally increase your online presenceDistort and warp layers, work with text, create shapes, draw and edit vector paths with the Pen tool, create animations, apply painting effects, save and share libraries, and work with artboardsGet started with basic design software, including InDesign, Photoshop, and IllustratorUse important principles of composition in your designsBe more creative both individually and as part of a teamApply your new skills to the real world of workAt Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop graphic design skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION: Graphic Design Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with busines More..

Accounting Intern (remote Internship - Accountant)

Brainnest - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION: Accounting Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields.Our team is looking for an AccountingIntern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring accounting professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience.Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and ZoomWillingness to learn and develop accounting skills Competitive and proactive attitude Fluency in EnglishYou will learn how to: Use financial data to diagnose business conditions, identify problems, and develop plansPrepare, read and analyze financial statementsFile personal or professional tax returns and get tips to help with tax planningFoster a culture of trust, transparency, and accountability between the finance department and the companyUse Microsoft Excel for tasks most commonly performed by professionals working in management or corporate accountingReport cost estimates with tips on maintaining cost estimate accuracy through data validationBuild a reporting system and how to present your findings to stakeholdersAvoid common pitfalls and maintain good ethicsAt Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop accounting skills Competitive and proactive attitude Fluency in English Less

POSITION: Accounting Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest:The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business ma More..

Intern/junior Pr Specialist (remote Public Relatio...

Brainnest Careers - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

POSITION: Public Relations Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industries with business management problems. Brainnest runs, leads, and manages complex projects and initiatives. We have begun from scratch when a network of professionals, Ph.D. holders, and highly skilled personnel bring to a business table their practical and academic years of experience to form up a concrete blueprint on which the company has been designed. Since 2020, we offer a combination of expertise, proficiency, and commitment leveraging our deep industry experience, along with using analytical rigor to drive outstanding results for businesses. We proudly provide top-class consulting and training services for a wide range of industries around the world. A well-equipped team, advanced tools, and modern methodologies are some of what we correctly utilize to offer our clients what makes them the best in their fields. Our team is looking for aPublic Relations Intern to join them in the upcoming weeks. This position is great for an aspiring PR professional looking to work on business-critical projects and gain relevant work experience. Your profile: Strong communication skills with the ability to discuss any issues with a wide variety of individuals and groups Capability to produce content on time, with attention to detail, and an emphasis on identifying and pitching to a target audience A well-organized team player with the ability to perform various tasks, act individually, and think creatively Familiarity with Microsoft applications and Zoom Willingness to learn and develop PR skills Competitive and proactive attitude Fluency in English You will learn how to: Tailor and deliver your message to specific media channels and audiences Write official announcements regarding something new or significant about you or your business Develop and launch a brand and measure its success Nail your communication and timing Research your marketing communication needs and craft a message that resonates with your audience Collaborate with internal teams and maintain open communication with senior management Develop PR strategies and campaigns Leverage PR, social media, and email marketing strategies Write and produce presentations and press releases Deal with inquiries from the public, the press, and related organizations At Brainnest, we re committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender, gender identity or expression, or veteran status. We strive to be a more equal opportunity workplace. Tailor and deliver your message to specific media channels and audiences Write official announcements regarding something new or significant about you or your business Develop and launch a brand and measure its success Nail your communication and timing Research your marketing communication needs and craft a message that resonates with your audience Collaborate with internal teams and maintain open communication with senior management Develop PR strategies and campaigns Leverage PR, social media, and email marketing strategies Write and produce presentations and press releases Deal with inquiries from the public, the press, and related organizations Less

POSITION: Public Relations Intern LOCATION: Remote SCHEDULE: Part-time (10-20h/week) About Brainnest: The business management and training company headquartered in Bremen, Germany. We are a success-driven firm that provides management advisory and contracting services customized to help companies from different industrie More..

Purchase Coordinator

Al Nadood Constructions - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

Our company is a company in rapid growth and has identified a need to strengthen our team with a Procurement/Supply Chain Manager. The successful candidate will be responsible for procurement and supply chain, and will in addition support the finance department.Competence requirements Education: Bachelor s degree in procurement/supply chain management, logistics, or business administration In-depth knowledge and experience related to follow up of vendors/suppliers, preparing and reviewing contracts, invoicing and negotiation of terms Relevant Work Experience: 3-5 years Language: Fluent in English and Norwegian, both written and orallyMain responsibilities Develop appropriate supply chain strategy to maximize customer satisfaction at the lowest possible cost. Plan, manage, and coordinate all activities related to the sourcing and procurement of necessary materials and supplies needed to meet the changing levels of product demand. Monitor and correct inventory levels to ensure rotation and optimize working capital. Support proper utilization of ERP systems. Ensure supply chain processes meet legal requirements and standards. Review existing contracts with suppliers and vendors to ensure they meet company requirements including ethical requirements. Contribute to cost control and follow up of cost development (special focus on purchasing) Issue purchase orders. Drive the S&OP (Sales and operating planning) process together with Sales, Global Operations and Trondheim Operations to ensure correct inventory levels and capacity both internally and with suppliers. Cost Allocation of purchased product and internal production Invoice control, invoice follow-up and coordination with the accountant on incoming invoices Support month-end and monthly internal reporting. Implement routines for measuring and reporting performance according to Key Performance Indicators (KPIs) Responsible for service contracts on instruments and other equipment.RequirementsKey Behavioral Factors Strategic Mindset Organized, analytical and detail-oriented Good communication skills Responsible and self driven High focus on Quality and HSE. Key Behavioral Factors Strategic Mindset Organized, analytical and detail-oriented Good communication skills Responsible and self driven High focus on Quality and HSE. Less

Our company is a company in rapid growth and has identified a need to strengthen our team with a Procurement/Supply Chain Manager. The successful candidate will be responsible for procurement and supply chain, and will in addition support the finance department.Competence requirements Education: Bachelor s degree in procurement/supply chain ma More..

Housekeeping Attendant

Al Nadood Constructions - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

Summary: Employee benefit card offering discounted rates in Accor worldwide Learning programs through our Academies Opportunity to develop your talent and grow within your property and across the world! Ability to make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21What you will be doing: Positively impacts colleague relations within the department through ongoing performance management, coaching, recognition and communication meetings Conducts assigned inspections of guest rooms and public spaces, including all VIP s and FPC members. Maximizes hotel profitability by properly managing expenses, lab our and other material resources. Responsible for maintaining and enhancing staff morale through harmonious working relationships. Dynamic member of the Housekeeping team and ensures strong departmental representation on hotel committees and at hotel activities. Provide courteous, professional service and maintain a good working relationship with your own colleagues and all other departments within the hotel. Ensures the highest standards of cleanliness, maintenance and safety by conducting daily inspections of guest elevator foyers, backspaces, and storage and supply rooms. To liaise with the Laundry and Engineering Departments to ensure the smooth flow of linen supplies and repair work. To be responsible for the inventory of Guest supplies, linen, uniforms, and the ordering and replacement when necessary. To be responsible for ordering cleaning supplies and Guest supplies, and to check that they are handled, and stored correctly. To ensure that all safety rules, emergency procedures and fire prevention regulations are strictly enforced by the employees. To assist subordinates during peak periods.RequirementsYour experience and skills include: Service focused personality is essential Previous experience in a similar leadership role is an asset Prior experience working with related system interpersonal and problem solving abilities and the ability to lead by example. Your experience and skills include: Service focused personality is essential Previous experience in a similar leadership role is an asset Prior experience working with related system interpersonal and problem solving abilities and the ability to lead by example. Less

Summary: Employee benefit card offering discounted rates in Accor worldwide Learning programs through our Academies Opportunity to develop your talent and grow within your property and across the world! Ability to make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21What you will be doing: Positivel More..

Engineer

Al Nadood Constructions - Oslo - Norway
Not Specified
Not Disclosed
Norway / Not Specified / Negotiable

Main tasks and responsibilities: Review of system requirements to ensure testability Contribute to define the test strategy Design and implement test procedures Contribute to create and maintain the test automation framework Develop and maintain automatic test suites Execute test procedures and report test resultsQualifications and Experience: Relevant technical bachelor degree or higher (relevant experience can compensate for lack of formal education) Knowledge of software and system development processes Test competence Experience with Linux, Java, Jira GIT Experience with testing debugging Cloud technology competence Database competence Scripting capabilities Knowledge of the Norwegian Rail Network and systems used within Bane NOR Knowledge of ERTMS Fluency in Norwegian and English, both orally and in writingRequirementsWe offer Opportunities to develop your skills on railway signalling systems Development-oriented positions in a complex and strong academic environment Opportunity to have a great responsibility, work independently and in teams Career opportunities both nationally and internationally Competitive terms, pensions and insurance agreement. We offer\" Opportunities to develop your skills on railway signalling systems Development-oriented positions in a complex and strong academic environment Opportunity to have a great responsibility, work independently and in teams Career opportunities both nationally and internationally Competitive terms, pensions and insurance agreement. Less

Main tasks and responsibilities: Review of system requirements to ensure testability Contribute to define the test strategy Design and implement test procedures Contribute to create and maintain the test automation framework Develop and maintain automatic test suites Execute test procedures and report test resultsQualifications an More..